Make your own free website on Tripod.com
Misi
Mendukung dan melaksanakan dasar serta hasrat Kementerian Pendidikan Malaysia berteraskan pengurusan dan perkhidmatan pendidikan yang efisien.

Visi
Merealisasikan pendidikan bertaraf dunia melalui sistem pengurusan dan perkhidmatan bermutu tinggi.
Koleksi gambarfoto boleh dilihat dalam album foto kami

Falsafah  |   Misi & Visi  |   Matlamat & Objektif  |   Organisasi  |   Fungsi  |   Sejarah ]

Pejabat Pendidikan Daerah Muar